Personalekrav

Beskrivelse af en spilmedhjælper

Man skal være fyldt 15 år, før man kan søge om at blive spilmedhjælper. Man skal være spilmedhjælper i mindst 1 år, før man kan søge om at blive spilassistent. En spilmedhjælper er som navnet siger, en spiller der hjælper til i spillet. Spilmedhjælpere sørger for at kulisser er sat op inden hver spilgang samt at træde til der hvor der er brug for en ekstra hjælpende hånd. En spilmedhjælper hjælper også andre spillere til at forstå vores spil. Man indgår i rengøringsplanen. En spilmedhjælper skal efter oplæring, hjælpe med at godkende de våben der bliver brugt i spillet.

Det er et krav, at man sætter sig ind i Foreningens regler, love og beredskabsplan samt at holde sig ajour med hjemmesiderne. En spilmedhjælper kan få udleveret en radio. Sikkerhedslederen skal give den nødvendige instruks i radiobrug. Hvis man har radio, så indgår man i beredskabsplanen. Det forventes at en spilmedhjælper gennemfører de kurser der bliver tilbudt og betalt af Fantasiverden.

 

Beskrivelse af en spilassistent

Man skal være fyldt 16 år, før man kan søge om at blive spilassistent. Som spilassistent skal man hjælpe spilmedhjælperne i det omfang, det er nødvendigt, og man skal hjælpe spillederne i deres arbejde. En spilassistent skal hjælpe med at godkende de våben, der bliver brugt i spillet. Som spilassistent får man radioer, og indgår i beredskabsplanen, samt rengøringsplanen. En spilassistent skal gennemgå træning for trafikregulering samt kunne være behjælpelig med briefing/debriefing.

En spilassistent kan søge om at blive spilleder ved det fyldte 18 år. Det er et krav, at man kan Foreningens love, regler og beredskabsplan samt holde sig ajour med hjemmesiderne. En spilassistent skal gennemføre de kurser der bliver tilbudt og betalt af Fantasiverden. En spilassistent kan få træning i medlemssystemet.

 

Beskrivelse af en spilleder

Man skal være fyldt 18 år, før man kan søge om at blive spilleder. En spilleder er en person der er spilmestrene behjælpelig med at få spillet til at fungere. En spilleders opgave er at træde hjælpende til, hvis et spil, plot eller lign. er ved at gå i stå. Det er også en spilleders opgave at være med til at sørge for, at de rette kulisser er til stede. En spilleder skal kunne være behjælpelig med trafikregulering samt kunne stå for briefing/debriefing.

En spilleder skal løbende holde opsyn med, at spillerne overholder de regler der er for Foreningen Fantasiverden. Det er en spilleders ansvar, at spillerne lærer at bruge deres våben korrekt samt at godkende de våben der bliver brugt i spillet.

En spilleder har radio og indgår i beredskabsplanen, samt rengøringsplanen. En spilleder skal være indstillet på at være behjælpelig med gennemførelse af div. opgaver, der hører sig til Foreningen Fantasiverden. Det er et krav, at man kan Foreningens love, regler og beredskabsplan samt at holde sig ajour med hjemmesiderne. En spilleder skal gennemføre de kurser der bliver tilbudt og betalt af Fantasiverden. Det er en spilleders opgave at være behjælpelig med at evner og bg’er på hjemmesiden bliver godkendt.

 

Beskrivelse af en spilmester

Man skal have været spilleder i to år og være fyldt 20 år, før man kan søge om at blive spilmester. Der kan altid kun være 1 spilmester ad gangen per afdeling. I tilfælde af fravær skal spilmesteren udvælge en anden som kan være fungerende spilmester indtil han/hun vender tilbage. Spilgruppen bliver informeret om dette valg inden spillets start.

En spilmesters opgave er at sørge for, at der er tilstrækkelig med plots til, at spillet fungerer for alle. En spilmester er sammen med bestyrelsen med til at udforme og ændre i de regler som anvendes i spillet i foreningen. En spilmester skal kunne være behjælpelig med trafikregulering samt kunne stå for briefing/debriefing. Det er en spilmesters opgave at søger for evner og bg’er på hjemmesiden bliver godkendt.

Spilmestre skal sørge for, at alle overholder de love og regler, der er gældende for foreningen, også de forskrifter der er udstukket af sikkerhedslederen. En spilmester har radio og indgår i beredskabsplanen. En spilmester skal være indstillet på at være behjælpelig med at gennemføre div. arrangementer, som foreningen bliver involveret i. Det er et krav, at man kan Foreningens love, regler og beredskabsplan. En spilmester skal gennemføre de kurser der bliver tilbudt og betalt af Fantasiverden. Det er en selvfølgelighed at en spilmester kan hjemmesiderne. Ved ind- og udscanning skal en spilmester stå til rådighed for spørgsmål fra spillere og forældre.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Beskrivelse af en sikkerhedsmedhjælper

En sikkerhedsmedhjælper skal være fyldt 18 år og skal altid følges med en sikkerhedsleder eller sikkkerhedsassistent og må aldrig arbejde alene. En sikkerhedsmedhjælper skal følge de anvisninger, der gives af en overordnet fra sikkerhedsgruppen eller af formanden så længe de ikke strider imod sikkerhedsreglerne. Alle sikkerhedsmedhjælpere skal oplæres i trafikkenregulering, førstehjælp og foreningens regler. Sikkerhedsmedhjælpere skal være indstillet på at gennemføre de kurser, der bliver pålagt. Fantasiverden betaler omkostningerne. En sikkerhedsmedhjælper skal deltage/være til rådighed på alle de arrangementer foreningen deltager i.

 

Beskrivelse af en sikkerhedsassistent

En sikkerhedsassistent skal være fyldt 21 år og skal selvstændigt, efter oplæring, kunne varetage de sikkerhedsmæssige funktioner, der måtte være i foreningen Fantasiverden. En sikkerhedsassistent skal følge de anvisninger, der gives af sikkerhedslederen eller af formanden, så længe de ikke strider imod sikkerhedsreglerne. Alle sikkerhedsassistenter skal, i samarbejde, kunne guide trafikken sikkert op og ned fra området, samt være opmærksom på at alt og alle overholder de regler, der findes for området.En sikkerhedsassistent er en del af beredskabsplanen og skal kunne denne udenad. En sikkerhedsassistent skal have forstand på elementær brandbekæmpelse og skal have bestået udvidet første hjælp, samt være indstillet på at gennemføre de kurser, der bliver pålagt. Fantasiverden betaler omkostningerne. En sikkerhedsassist skal deltage/være til rådighed på alle de arrangementer foreningen deltager i.

 

Beskrivelse af en sikkerhedsleder

En sikkerhedsleder skal være fyldt 25 år og have en beredskabs- eller sygehusmæssig uddannelse (Brandmand, Sygeplejeske, Læge el. lign.) og have mindst 3 års praktisk erfaring. Sikkerhedslederen er overordnet ansvarlig for alle sikkerhedsmæssige aspekter i foreningen. herunder uddandelse af eget personale, samt i fornødent omfang, at personale i alle øvrige grupper løbende instrueres i foreningens sikkerhedsprocedure og erhverver de nødvendige kompetancer. Sikkerhedslederen skal løbende ajourføre foreningens beredskabsplan og sikre at der planlægges og afholdes øvelser i fornøden opfang. Sikkerhedsleder er ansvarlig for indhentning af børneattester.
 

Der indhentes børneattest på alle fra det fyldte 15. år.

Børneattester opdateres en gang årligt.