Scanning

Vi skal altid vide hvor mange og hvem der er på området, det kræver områdevagten.

Er uheldet ude og der sker en ulykke, kræver Falck at vi kan dokumentere hvem eller hvor mange der er kommet til skade. Derfor er der indført et ind/ud scannings princip.

Alle der færdes på området skal være scannet ind og når man forlader området skal man scannes ud igen. Alle faste medlemmer har et medlemskort med en stregkode på. Alle gæster, også dem der bare kikker, skal sørge for at låne et gæstekort der også indeholder en stregkode. Fælles for alle er at man skal huske at gå hen og scanne sig ind og ud.

Sikkerhedsfolkene kan ikke forlade området før de er sikker på at alle er væk. De ringer derfor til de personer der ikke har scannet sig ud.