Våben regler

• Våbenet skal overholde den danske våbenlovgivning.
• Kernen i våbenet må aldrig kunne mærkes igennem polstringen, dette gælder også pomlen (sværdknoppen).
• Polstringen skal sidde fast på kernen, så det ikke kan drejes.
• Våbenets kerne skal kunne flekse, dog ikke mere end 45 grader.
• Polstringen på et våben må ikke være for hård.
• Parerbøjler eller lignende må ikke have hårde kerner, som kan ødelægge modstanderens våben eller være til fare for de andre spillere.
• Buer og pile godkendes hvis de overholde følgende krav:
• Materialerne skal være i god stand og ikke være i farer for at gå i stykker
• Buer må ikke slippe mere end max 30 pund og skal kunne holdes udstrakt i 30 sekunder.
• Pilespidsen skal have en flad spidsarmering med en diameter på mindst 3cm (eller på størrelse med en 5krone), der skal være forsvarligt påsat selve pilen.
• Pilespidsen må ikke kunne komme ind i et menneskes øjenhule.
• Kernen må ikke kunne mærkes gennem polstringen.
• Pilespidsen skal sidde forsvarligt fast på selve pilen og må ikke kunne rykke sig.
• Kanten af et skjold skal være forsvarligt polstret så kanten ikke kan mærkes.
• Skjoldes overflade må ikke have nitter, spidser buler eller andre ting, der kan gøre skade på andres våben.
• Spilledere har altid ret til at afvise et våben eller andet udstyr, også på et andet grundlag end det, som står i sikkerhedsreglerne for våben, hvis spillederen finder våbenet usikkert for andre spillere eller deres våben og udstyr.